Om een globaal en intersectoraal geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren te realiseren is afstemming en samenwerking met de Integrale Jeugdhulp noodzakelijk. Om die samenwerking vorm te geven bij elke fase van implementatie van het nieuw beleid is er een Vlaamse taskforce opgericht met daarin vertegenwoordigers uit het werkveld, de federale en de Vlaamse overheid (cfr. gids, Hoofdstuk 1.2 en Nationaal Plan 2015-2020, acties 6 en 7).