Programma's

 

De verantwoordelijke arts stuurt voor het netwerk de uitoefening van de basisopdrachten of functies in de verschillende programma’s aan. Daarnaast kan hij of zij klinische activiteiten uitvoeren. Samen met de netwerkcoördinatie gaat de verantwoordelijke arts na op welke manier programma’s kunnen worden bijgestuurd om beter te beantwoorden aan de noden van kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen en hun context, en welke rol de verantwoordelijke arts hierin kan spelen. Specifiek in het programma crisiszorg is hij of zij verantwoordelijk voor de klinische werking van het team dat instaat voor de mobiele crisiszorg. De taken van de verantwoordelijke arts worden onder maximum twee personen verdeeld.

De eigenlijke organisatie en coördinatie van het overleg in het netwerk behoren tot de exclusieve verantwoordelijkheden van de netwerkcoördinatie.

Er wordt per netwerk een jaarlijks budget van 175.000 euro voor 1 voltijdse functie (38u) voorzien. De rol en de financiering van de verantwoordelijke arts zullen in de loop van elke fase van implementatie van het nieuw beleid worden geëvalueerd en, indien nodig, worden bijgestuurd.

Doorheen het ganse zorgtraject staan het kind, de jongere, en zijn of haar thuis- en leeromgeving centraal. Steeds rekening houden met de noden van de betrokken kinderen, jongeren en hun context is een noodzakelijke voorwaarde om zorg-op-maat aan te bieden en om een laagdrempelige, betrokken zorg te realiseren. De gids benadrukt het belang van een outreachende geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent echter niet dat er enkel outreachend en mobiel gewerkt moet worden. Integendeel zelfs, de gids geeft uitdrukkelijk aan dat de ambulante zorg moet worden versterkt om een toegankelijk en betaalbaar zorgaanbod te garanderen (cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, acties 16).