Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid ondertekend. De begeleidende brief gaf aan dat netwerken best reeds starten met afstemming inzake de uitbouw van de netwerkcoördinatie (cfr. gids actie 12 Nationaal Plan voor een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren 2015-2020).

Dit document schetst de richtlijnen m.b.t. de uitbouw van de netwerkcoördinatie en kadert volledig binnen de gids.