Nieuw beleid 

 

Het Nationaal Plan 2015-2020 heeft een einddatum: 2020. Alle overheden werken samen en engageren zich om de 36 acties tegen 2020 te realiseren. De volgorde waarin de acties in het Nationaal Plan 2015-2020 worden weergegeven houdt geen verband met de prioriteit of de chronologie van uitvoering. De timing wordt bepaald door de interkabinettenwerkgroep (ikw) ‘taskforce ggz’ op basis van maatschappelijke opportuniteiten, financiële mogelijkheden, …

Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid zal stapsgewijs worden geïmplementeerd. Er zijn financiële middelen voor alle netwerken die samen het volledige Belgische grondgebied omvatten.

In een eerste fase ligt de nadruk op de creatie en de coördinatie van netwerken (cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, actie 12). De werkingsgebieden van de netwerken vallen samen met de provinciale territoria en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Van zodra er op het terrein functionerende netwerken tot stand zijn gekomen, in overeenstemming met de visie, uitgangspunten en het model beschreven in de gids, wordt de tweede fase van het nieuwe beleid geïmplementeerd. In die tweede fase staat de ontwikkeling van een programma crisiszorg centraal (cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, acties 11, 13, 15 , 16 en 17).

De derde en vierde fasen worden voorzien vanaf begin 2016 en zullen de realisatie van de programma’s ‘assertive care’ en ‘liaison’ omvatten (cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, acties 10 , 13, 15, 16 en 18).

De exacte timing van de lancering van deze volgende fasen is niet vastgelegd.

Bij de implementatie van de verschillende fasen zal rekening worden gehouden met de mogelijkheden van ieder netwerk: er kunnen verschillende startdata worden bepaald.

Vroegtijdige opsporing en interventie zijn fundamenteel. Daarom vormt deze functie de basis van het activiteitenprogramma ‘universele preventie en gezondheidspromotie’ (cfr. gids, hoofdstuk 3.2.2.). Daarin wordt uitdrukkelijk naar infants, peuters en kleuters (0 tot 6j.) verwezen. Actie 21 van het Nationaal Plan 2015-2020 richt zich eveneens op deze leeftijdsgroep (cfr. gids, hoofdstuk 2).

Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid hecht zeer veel belang aan de scharnierleeftijdsfase van 18 tot 23 jaar. De gids verwijst er regelmatig naar (cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, acties 12, 13 en 18 ).

De ‘Aanvullende Gemeenschappelijke Verklaring op de Gemeenschappelijke Verklaring van 10 december 2012 voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits in de GGZ voor kinderen en jongeren’, die integraal deel uitmaakt van de gids, vermeldt: “Er kunnen ook programma’s over netwerken heen ontwikkeld en vervolledigd worden”. De ontwikkeling van een netwerk binnen elk provinciaal territorium en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is echter prioritair. Samenwerking over netwerken heen is mogelijk, bv. voor bepaalde doelgroepen die een specialistische kennis en expertise vereisen.