De ‘projecten artikel 107’ voor volwassenen hebben aangetoond dat de territoriale afbakening van werkingsgebieden tijdrovend kan zijn en eerder is gebaseerd op de historische context dan op zorginhoudelijke of socio-economische elementen. Daarenboven zijn er minder partners die zich specifiek richten op kinderen en jongeren dan op volwassenen. Het is steeds de doelstelling geweest om het volledige Belgische grondgebied te omvatten. Daarom vallen de werkingsgebieden van de netwerken samen met de provinciale territoria en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.