De ‘Aanvullende Gemeenschappelijke Verklaring op de Gemeenschappelijke Verklaring van 10 december 2012 voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits in de GGZ voor kinderen en jongeren’, die integraal deel uitmaakt van de gids, vermeldt: “Er kunnen ook programma’s over netwerken heen ontwikkeld en vervolledigd worden”. De ontwikkeling van een netwerk binnen elk provinciaal territorium en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is echter prioritair. Samenwerking over netwerken heen is mogelijk, bv. voor bepaalde doelgroepen die een specialistische kennis en expertise vereisen.