Vroegtijdige opsporing en interventie zijn fundamenteel. Daarom vormt deze functie de basis van het activiteitenprogramma ‘universele preventie en gezondheidspromotie’ (cfr. gids, hoofdstuk 3.2.2.). Daarin wordt uitdrukkelijk naar infants, peuters en kleuters (0 tot 6j.) verwezen. Actie 21 van het Nationaal Plan 2015-2020 richt zich eveneens op deze leeftijdsgroep (cfr. gids, hoofdstuk 2).