Nieuw beleid 

 

Het Nationaal Plan 2015-2020 heeft een einddatum: 2020. Alle overheden werken samen en engageren zich om de 36 acties tegen 2020 te realiseren. De volgorde waarin de acties in het Nationaal Plan 2015-2020 worden weergegeven houdt geen verband met de prioriteit of de chronologie van uitvoering. De timing wordt bepaald door de interkabinettenwerkgroep (ikw) ‘taskforce ggz’ op basis van maatschappelijke opportuniteiten, financiële mogelijkheden, …

Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid zal stapsgewijs worden geïmplementeerd. Er zijn financiële middelen voor alle netwerken die samen het volledige Belgische grondgebied omvatten.

In een eerste fase ligt de nadruk op de creatie en de coördinatie van netwerken (cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, actie 12). De werkingsgebieden van de netwerken vallen samen met de provinciale territoria en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Van zodra er op het terrein functionerende netwerken tot stand zijn gekomen, in overeenstemming met de visie, uitgangspunten en het model beschreven in de gids, wordt de tweede fase van het nieuwe beleid geïmplementeerd. In die tweede fase staat de ontwikkeling van een programma crisiszorg centraal (cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, acties 11, 13, 15 , 16 en 17).

De derde en vierde fasen worden voorzien vanaf begin 2016 en zullen de realisatie van de programma’s ‘assertive care’ en ‘liaison’ omvatten (cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, acties 10 , 13, 15, 16 en 18).

De exacte timing van de lancering van deze volgende fasen is niet vastgelegd.

Bij de implementatie van de verschillende fasen zal rekening worden gehouden met de mogelijkheden van ieder netwerk: er kunnen verschillende startdata worden bepaald.