Doorheen het ganse zorgtraject staan het kind, de jongere, en zijn of haar thuis- en leeromgeving centraal. Steeds rekening houden met de noden van de betrokken kinderen, jongeren en hun context is een noodzakelijke voorwaarde om zorg-op-maat aan te bieden en om een laagdrempelige, betrokken zorg te realiseren. De gids benadrukt het belang van een outreachende geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent echter niet dat er enkel outreachend en mobiel gewerkt moet worden. Integendeel zelfs, de gids geeft uitdrukkelijk aan dat de ambulante zorg moet worden versterkt om een toegankelijk en betaalbaar zorgaanbod te garanderen (cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, acties 16).